Váš partner pre tlač.

Digitálna tlač sa vyznačuje svojou rýchlosťou a flexibilitou pri zákazkách z nižším počtom výtlačkov. Produkčné zariadenie ,ako sa nazývajú digitálne tlačiarne určené na produkciu v tlačiarňach ,je už dnes na úrovni ,kedy výtlačok z digitálnej tlačiarne kvalitou tlače, pôsobí ako výtlačok z ofsetového stroja.

Digitálnou tlačou sme schopný Vaše zákazky spracovať v priebehu 24 hodín.

Digitálna tlačiareň na ktorej tlačíme Vaše zákazky, je neustále kontrolovaná a kalibrovaná spektometrom .

Technológia S.E.A.D. je skratka pre „Screen-Enhancing Active Digital Process“ („zlepšené rastrovanie pomocou digitálneho spracovania“) a kombinuje niekoľko technických inovácií, ktorými sa zabezpečuje výnimočná reprodukcia farieb pri najvyššej rýchlosti.

Digitálnou tlačou je možne tlačiť okrem papiera aj plastové samolepky ako biele tak aj priehľadné .

Tlačiareň R.L.S spol.s r.o.
Luhačovická 12
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Otváracie hodiny:
Po-Pi : 7.00 - 16.00
(podľa objednávok)
Obchodné údaje:
IČO : 36 358 436
DIČ: 2022185594
IČ DPH : SK2022185594

Zapíané v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.
odiel:Sro.,čislo vložky: 40547/B
http://www.tlaciaren-rls.sk

email:
rls@tlaciaren-rls.sk

mobil: +421 905 659 528

MHD:
53, 63, 65, 67, 204, 205