FVBUSICOULOUR11
Digitálna tlač

Digitálna tlač sa vyznačuje svojou rýchlosťou  a flexibilitou pri zákazkách z nižším počtom výtlačkov. Produkčné zariadenie ,ako sa nazývajú digitálne tlačiarne určené na produkciu v tlačiarňach ,je už dnes na úrovni ,kedy výtlačok z digitálnej tlačiarne kvalitou tlače,  pôsobí  ako výtlačok z ofsetového stroja.

Digitálnou tlačou sme schopný Vaše zákazky spracovať v priebehu 24 hodín.

Digitálna tlačiareň na ktorej tlačíme Vaše zákazky, je neustále kontrolovaná  a kalibrovaná  spektometrom .

Technológia S.E.A.D.  je skratka pre „Screen-Enhancing Active Digital Process“ („zlepšené rastrovanie pomocou digitálneho spracovania“) a kombinuje niekoľko technických inovácií, ktorými sa zabezpečuje výnimočná reprodukcia farieb pri najvyššej rýchlosti.

Digitálna tlačiareň potlači maximálny formát hárku 487x330mm,potlacovana plocha na tomto hárku je 321x480mm papiera o gramáži od 65 do 300g.Digitálnou tlačou je možne tlačiť okrem papiera aj plastové samolepky ako biele tak aj priehľadné .

 
© 2020 Tlačiareň R.L.S.
Kostenlose Joomla Templates von funky-visions.de  • Joomla templates • Quality wallpapers