Vytlačiť

Ofsetová tlač je u niekoľko desaťročí najrozšírenejšou tlačiarenskou technikou, ktorá sa používa v takmer každej komerčnej tlačiarni. Kvalita výsledných produktov je závislá od poradenstva tlačiar-zákazník, od skúseností tlačiarov a v neposlednom rade od vybavenia tlačiarne.

Ofsetová tlač má jednoduchý princíp. Tlačové predlohy sú umiestnené na doskách, fungujúcich na základe odpudivosti a priľnavosti materiálov. Vzor, ktorý chceme vytlačiť sa nanesie fotocestou na tlačové platne. Vzniknú dve kvalitatívne rozdielne plochy. Farba priľne k miestam na tlačovej platni, ktoré sú označené na tlač a voda k miestam na platni, ktoré tlačiť nechceme. Z tlačovej platne farba – vlastne už farebná tlačová predloha prenesie na gumenný valec a odtiaľ na papier. Ofsetová tlač je vlastne také rotujúce razítko. Gumenný valec vhodný materiál z dôvodu svojej mäkkosti, pretože farba sa kvalitne nanesie aj na štruktúrovaný materiál. Skúsený tlačiar vie odhadnúť, koľko farby do stroja pustí, aby sa výsledný produkt nerozmazával. Keď sa tlačí farebne, výsledok sa skladá zo štyroch farieb - čierna, azúrová (modrá), purpurová (červená) , žltá a každá z farieb má samostatnú platňu. Tieto štyri farby dokážu vďaka svojim rozdielnym množstvom v jednotlivých častiach obrazu vytvoriť mnoho farebných odtieňov, ktoré vidíme na výslednom produkte – napríklad plnofarebnej fotografii.